Popravak i liječenje zuba

Estetski kompozitni

ispuni

 

Stanje prije / poslije

 

Liječenje zuba metodom

endodoncija

 

 

 

 

Kada zbog dubine karijesa dođe do upale pulpe sa jakim bolovima za pacijenta važno je dobro izliječiti zub i pravilno ga napuniti, tako da ne dođe do novih komplikacija koje bi rezultirale ekstrakcijom.