Oralna kirurgija i implantologija

     

Današnja stomatologija ne može se zamisliti bez implantata. Ugradnja implantata postala je svakodnevni rutinski zahvat koji je bezbolan, lagan u lokalnoj anesteziji i izvodi se u ambulanti. Svaki slučaj procjenjuje se individualno, ovisno o stanju čeljusti i kostiju. Uz dobru indikaciju implantat može biti funkcionalno i estetsko zadovoljstvo. Za sve kompliciranije slučajeve surađujemo sa oralnim kirurgom.

 

 

Indikacije za ugradnju implantata:

  • nedostatak jednog ili više zuba
  • potpora protezi
  • potpuna bezubost

 

 

Oralna kirurgija:

  • Vađenje - ekstrakcije
  • Resekcije - apikotomije